Washing Machine Cleansing Powder.

Washing Machine Cleansing Powder.

Washing Machine Cleansing Powder.Products from the group: P&G  Made in JapanIngredients: Deodorant, helps deodorize and remove dirt.Suggested Usage: Fill in the washing machine with water...

Vendor :Fine Family USA

Type :Household

$10.00
Add to wishlist
Washing Machine Cleansing Powder.
Products from the group: P&G
 Made in Japan
Ingredients: Deodorant, helps deodorize and remove dirt.
Suggested Usage:
  1. Fill in the washing machine with water (preferably warm)
  2. Pour 1 whole sachet into the tub and then spin for about 5 to 10 minutes
  3. Let it rest for 90 to 120 minutes (varies on how dirty your washing machine is)
  4. Afterwards, let it spin and drain the water out of the tub
Weight: 250g
Case Size: 303 x 220 x 253 (mm)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bột làm sạch lòng máy giặt
Washing Machine Cleansing Powder.
Sản phẩm từ tập đoàn: P&G
Xuất xứ: Nhật Bản
Thành Phần: Chất khử mùi, giúp khử mùi và loại bỏ các chất bẩn.
Cách dùng:
  1. Đổ đầy nước vào máy giặt (tốt nhất là ấm)
  2. Đổ toàn bộ 1 gói sản phẩm vào bồn và sau đó quay trong khoảng 5 đến 10 phút
  3. Hãy để nó nghỉ trong 90 đến 120 phút (thay đổi mức độ bẩn của máy giặt của bạn)
  4. Sau đó, để cho nó quay và thoát nước ra khỏi bồn
Trọng lượng: 250g
Kích thuớc sản phẩm : 303 x 220 x 253 (mm)