Quick Pure Soap Feminine Care

Quick Pure Soap Feminine Care

Quick Pure Soap Feminine CareMade In Japan QUICK PURE Feminine Care Soap is a feminine cleansing soap used to keep all areas feeling free of...

Vendor :Fine Family USA

Type :Beauty

$19.00
Add to wishlist
Quick Pure Soap Feminine Care
Made In Japan
  • QUICK PURE Feminine Care Soap is a feminine cleansing soap used to keep all areas feeling free of discomfort, sweat, and odor.
  • After an easy and quick wash, all you will feel refreshed and clean.
 Suggested Usage:
Squeeze an appropriate amount on your palm, cleanse various areas, and rinse thoroughly.
Size: 80ml
_______________________________________________________________________
Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ
Quick Pure Soap  Feminine Care
Sản xuất : Nhật Bản
Thông tin sản phẩm:
  • Quick Pure Soap Feminine Care là một loại dung dịch vệ sinh phụ nữ  dạng bọt được sử dụng để giữ vùng kín cảm thấy không khó chịu, mồ hôi và mùi.
  • Sau khi rửa, vùng kín của bạn sẽ cảm thấy tươi mát và sạch sẽ.
HƯỚNG DẪN
Bóp một lượng thích hợp trên lòng bàn tay của bạn, làm sạch khu vực vùng kín và rửa sạch.
Dung tích: 80ml