NOCHTLI - PRICKLY PEAR & NOPAL - Ruby Vitality Antioxidant

NOCHTLI - PRICKLY PEAR & NOPAL - Ruby Vitality Antioxidant

NOCHTLI - PRICKLY PEAR & NOPAL Ruby Vitality Antioxidant  Made In USA Promotes healthy cell growth. Increases body ‘s resistance . Controls acute inflammation. Balances...

Vendor :Fine Family USA

Type :Health

$40.00
Add to wishlist
NOCHTLI - PRICKLY PEAR & NOPAL
Ruby Vitality Antioxidant 
Made In USA
 • Promotes healthy cell growth.
 • Increases body ‘s resistance .
 • Controls acute inflammation.
 • Balances blood and glucose levels.
Suggested Usage:
Take 1-2 cups daily. 
Ingredients:
 • 99.5% Nopal Cactus
 • No added water, "filler" juices or powders; No added artificial colors, artificial flavors or chemical preservatives; No added sugar, syrups, or artificial sweeteners; Vegan, Non-GMO; Made without gluten, nuts, dairy or soy.
 • Packaged with a measuring cap for ease of serving
Size : 1 L
-------------------------------------------------------------------------------------------
NOCHTLI - LÊ GAI & XƯƠNG RỒNG MỄ TÂY CƠ.
“Hồng ngọc” hỗ trợ ngăn ngừa oxy hóa.
Đóng chai tại Mỹ
 • Giảm các triệu chứng viêm.
 • Tăng năng lượng.
 • Tăng cường sức khỏe và loại bỏ độc tố trong cơ thể.
Cách Sử Dụng:
Uống 1-2 chum mỗi ngày. 
Thành phần:
 • Xương rồng Nopal 99,5%
 • Không thêm nước, "nước ép" hoặc bột;
 • Không thêm màu nhân tạo,hương vị nhân tạo hoặc chất bảo quản hóa học;
 • Không thêm đường, xi-rô, hoặc chất làm ngọt nhân tạo;
 • Có thể ăn chay, không biến đổi gen;
 • Không có gluten, các loại hạt, sữa hoặc đậu nành
Dung tích: 1  L