BUY 2 GET 1 FREE | FINE JAPAN

BUY 2 GET 1 FREE selected | FINE JAPAN products
 • Add 3 products to your cart
 • Go to cart and click check out
 • Discount (1 Free Item) will be taken off at checkout

Promotion cannot be combined with other promo code. Customer cannot add a promo code at check out. 

_____________________________________________________

MUA 2 TẶNG 1 CÁC SẢN PHẨM FINE JAPAN

Thêm 3 sản phẩm vào giỏ hàng của bạn
Đi đến giỏ hàng và nhấp vào thanh toán ( check out)
1 sản phẩm sẽ được tự động tính giá miễn phí (FREE) khi thanh toán

Khuyến mãi không thể áp dụng chung với các promotion khác. Quý khách lưu ý không bỏ thêm promo code tại check out.

 

  Hyaluron & Collagen Premium with Swallow's Nest - Collagen Yến Sào
  $129.00
  Add to cart
  FINE CORDYCEPS - Đông Trùng Hạ Thảo
  $75.00
  Add to cart
  Fine Cordyceps Plus
  $159.00
  Add to cart
  FINE SHARK CARTILAGE - Sụn Vi Cá Mập
  $95.00
  Add to cart
  Royal Reishi
  $95.00
  Add to cart
  FINE HYALURON COLLAGEN PLUS - Collagen Dạng Nước
  $89.00
  Add to cart
  FINE FUCOIDAN
  $90.00
  Add to cart
  FINE METABO GREEN TEA
  $25.00
  Add to cart
  FINE LIVER CARE - SHIJIMI DRINK - Nước Uống Bổ Gan
  $99.00
  Add to cart